Profil - Nowak Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne