Profil - Nowak Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne