Profil - Nowicki Longin

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne