Profil - Nabradalik Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej