Profil - Nachman Henryk

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej