Profil - Nackowicz Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej