Profil - Nadwodny Bazyli

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej