Profil - Nagiel Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej