Profil - Nagórny Paweł

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej