Profil - Najbas Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej