Profil - Najda Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej