Profil - Najsarek Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej