Profil - Najsarek Romuald

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej