Profil - Najwajzer Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej