Profil - Namczyk Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej