Profil - Napierski Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej