Profil - Narkiewicz Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej