Profil - Narkin Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej