Profil - Naruszewicz Walerian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej