Profil - Naryniecki Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej