Profil - Nasierowski Mikołaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej