Profil - Nastan Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej