Profil - Natkaniec Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej