Profil - Natusiewicz Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej