Profil - Nawrocki Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej