Profil - Nawrocki Marjan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej