Profil - Nawrot Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej