Profil - Nawrot Paweł

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej