Profil - Nazar Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej