Profil - Nazarek Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej