Profil - Nazarek Witold

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej