Profil - Nazimek Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej