Profil - Neffer Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej