Profil - Nejbar Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej