Profil - Nestenik Teodor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej