Profil - Neugebauer Roman Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej