Profil - Neuman Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej