Profil - Niczewski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej