Profil - Niczyperowicz Napoleon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej