Profil - Niec Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej