Profil - Niechuzadowicz Bazyli

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej