Profil - Niechwiadowicz Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej