Profil - Nieciecki Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej