Profil - Niedzwiecki Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej