Profil - Niedźwiecki Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej