Profil - Niejadlik Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje

Doświadczenie wojenne