Profil - Nielubowicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej