Profil - Niemczycki Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej