Profil - Niemczycki Eugeniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej