Profil - Niemczyk Zdzisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej